Laptoptragop
Sản phẩm chính hãngBảo hành đổi mới Laptop trong vòng 15 ngàyBảo trì miễn phí trọn đời sản phẩm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

210 Thái Hà: (04)3537.9888

Tra gop laptop - Laptop tra gop

 

BẢNG TÍNH TRẢ GÓP

Giá SP (VNĐ)
Đơn vị
Trả trước
Thời gian vay
Mỗi tháng  
máy tính PC

Đăng ký trực tuyến laptop trả góp


Nếu bạn muốn mua laptop trả góp
Vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu vào mẫu bên dưới để chúng tôi sẽ lưu lại thông tin của bạn và sẽ tiến hành
Khảo sát trên hệ thống và thông báo kết quả chính xác cho bạn

THÔNG TIN SẢN PHẨM (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Tên sản phẩm *:
Giá bán có thuế *:
Phần trăm trả trước *:(trả trước từ 20 – 80%)
Thời gian trả góp *:(thời hạn từ 6 – 24th)
Số tiền phải trả hàng tháng:
THÔNG TIN CÁ NHÂN (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Họ tên *:
Ngày tháng năm sinh *:
CMND *:
Ngày cấp *:
Nơi cấp *:
Giới tính *: Nam Nữ
Trình độ học vấn *:
Tình trạng hôn nhân: (đã kết hôn hay chưa)
ÐTDÐ *:
Email:
THÔNG TIN NƠI CƯ TRÚ (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Địa chỉ thường trú *: (ĐC trên hộ khẩu)
Điện thoại cố định *:
Địa chỉ nơi ở hiện nay *:
Điện thoại cố định:
Số người cư ngụ:
Thời gian cư trú:
Tình trạng nhà ở: (nhà của cha/mẹ hay tự sở hữu, hay nhà người thân, thuê..)
THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC (Bắt Buộc Đầy Đủ)
SV trường *:
Địa chỉ *:
Ngành học *:
Mã số SV *:
Hình thức liên lạc với bạn: (liên lạc với bạn qua Cty, nhà hay ĐTDĐ)
THÔNG TIN THAM CHIẾU (người bảo lãnh) (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Đối tượng *: (cha, mẹ / anh chị em ruột / người hôn phối)
Họ tên *:
Ngày tháng năm sinh *:
CMND *:
Ngày cấp *:
Nơi cấp *:
Giới tính *: Nam Nữ
Tình trạng hôn nhân:
Địa chỉ liên hệ *:
Điện thoại *:
Điện thoại di động:
Thời gian cư trú:

Tên công ty đang làm việc (hoặc cơ sở KD):
Địa chỉ công ty (hoặc cơ sở KD):
Điện thoại:
Chức vụ:
Bộ phận:
Mức lương (lợi nhuận):
Thu nhập khác:
Giấy phép đăng ký KD số (nếu là chủ hộ KD cá thể):
Hình thức liên lạc:
* CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của quý khách ở trên. Sau đó sẽ chuyển thông tin đó qua Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam tại đây họ sẽ thẩm định thông tin mà quý khách đã cung cấp. Để đảm bảo lợi ích cho khách hàng chúng tôi chắc chắn rằng những thông tin mà quý khách cung cấp sẽ không được tiết lộ cho bên nào ngoài Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam. Nhằm thuận tiện cho việc đăng ký quý khách phải đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi là chính xác. Nếu quý khách không muốn nhận thông tin mới từ http://laptoptragop.vn thì có thể gửi đăng ký tới mail dangky@laptoptragop.vn
Tôi đồng ký với chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên

THÔNG TIN SẢN PHẨM (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Tên sản phẩm *:
Giá bán có thuế *:
Phần trăm trả trước *:(trả trước từ 20 – 80%)
Thời gian trả góp *:(thời hạn từ 6 – 24th)
Số tiền phải trả hàng tháng:
THÔNG TIN CÁ NHÂN (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Họ tên *:
Ngày tháng năm sinh *:
CMND *:
Ngày cấp *:
Nơi cấp *:
Giới tính *: Nam Nữ
Trình độ học vấn *:
Tình trạng hôn nhân: (đã kết hôn hay chưa)
ÐTDÐ *:
Email:
THÔNG TIN NƠI CƯ TRÚ (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Địa chỉ thường trú *: (ĐC trên hộ khẩu)
Điện thoại cố định *:
Địa chỉ nơi ở hiện nay *:
Điện thoại cố định:
Số người cư ngụ:
Thời gian cư trú:
Tình trạng nhà ở: (nhà của cha/mẹ hay tự sở hữu, hay nhà người thân, thuê..)
THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Tên công ty đang làm việc *:
Địa chỉ công ty *:
Điện thoại *:
Chức vụ *:
Bộ phận *:
Loại hình hợp đồng *: (có thời hạn hay không)
Mức lương cơ bản hàng tháng *:
Thu nhập khác *:
Ngày nhận lương:
Thời hạn làm việc tại chỗ làm hiện nay:
Hình thức liên lạc với bạn: (liên lạc với bạn qua Cty, nhà hay ĐTDĐ)
THÔNG TIN THAM CHIẾU
Đây là thông tin của một cá nhân khác, có thể là bất kỳ ai: bạn bè, người thân… Bộ phận thẩm định sẽ liên lạc với người này (trong một vài trường hợp cần thiết) để hỏi thêm một vài thông tin về bạn. Người tham chiếu không chịu trách nhiệm trong quá trình cho vay của bạn. Thông tin tham chiếu có thể không cần đầy đủ 100% nhưng, mong bạn có điền càng chi tiết càng tốt
Đối tượng *: (cha, mẹ / anh chị em ruột / người hôn phối)
Họ tên *:
Ngày tháng năm sinh:
CMND:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Giới tính *: Nam Nữ
Tình trạng hôn nhân:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Điện thoại di động *:
Thời gian cư trú:

(có thể điền hoặc không, nếu người tham chiếu là người thân hoặc người hôn phối, tốt nhất nên điền thêm thông tin này)
Tên công ty đang làm việc:
Địa chỉ công ty:
Điện thoại:
Chức vụ:
Bộ phận:
Hình thức liên lạc:
* CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của quý khách ở trên. Sau đó sẽ chuyển thông tin đó qua Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam tại đây họ sẽ thẩm định thông tin mà quý khách đã cung cấp. Để đảm bảo lợi ích cho khách hàng chúng tôi chắc chắn rằng những thông tin mà quý khách cung cấp sẽ không được tiết lộ cho bên nào ngoài Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam. Nhằm thuận tiện cho việc đăng ký quý khách phải đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi là chính xác. Nếu quý khách không muốn nhận thông tin mới từ http://laptoptragop.vn thì có thể gửi đăng ký tới mail dangky@laptoptragop.vn
Tôi đồng ký với chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên

THÔNG TIN SẢN PHẨM (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Tên sản phẩm *:
Giá bán có thuế *:
Phần trăm trả trước *:(trả trước từ 20 – 80%)
Thời gian trả góp *:(thời hạn từ 6 – 24th)
Số tiền phải trả hàng tháng:
THÔNG TIN CÁ NHÂN (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Họ tên *:
Ngày tháng năm sinh *:
CMND *:
Ngày cấp *:
Nơi cấp *:
Giới tính *: Nam Nữ
Trình độ học vấn *:
Tình trạng hôn nhân: (đã kết hôn hay chưa)
ÐTDÐ *:
Email:
THÔNG TIN NƠI CƯ TRÚ (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Địa chỉ thường trú *: (ĐC trên hộ khẩu)
Điện thoại cố định *:
Địa chỉ nơi ở hiện nay *:
Điện thoại cố định:
Số người cư ngụ:
Thời gian cư trú:
Tình trạng nhà ở: (nhà của cha/mẹ hay tự sở hữu, hay nhà người thân, thuê..)
THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP (Bắt Buộc Đầy Đủ)
Tên cơ sở kinh doanh *:
Địa chỉ *:
Điện thoại *:
Chức vụ *:
Giấy phép đăng ký KD số *:
Tổng thu nhập (1 tháng) *:
Thời gian thành lập *:
Hình thức liên lạc với bạn: (liên lạc với bạn qua Cty, nhà hay ĐTDĐ)
THÔNG TIN THAM CHIẾU
Đây là thông tin của một cá nhân khác, có thể là bất kỳ ai: bạn bè, người thân… Bộ phận thẩm định sẽ liên lạc với người này (trong một vài trường hợp cần thiết) để hỏi thêm một vài thông tin về bạn. Người tham chiếu không chịu trách nhiệm trong quá trình cho vay của bạn. Thông tin tham chiếu có thể không cần đầy đủ 100% nhưng, mong bạn có điền càng chi tiết càng tốt
Đối tượng *: (cha, mẹ / anh chị em ruột / người hôn phối)
Họ tên *:
Ngày tháng năm sinh:
CMND:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Giới tính *: Nam Nữ
Tình trạng hôn nhân:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Điện thoại di động *:
Thời gian cư trú:

(có thể điền hoặc không, nếu người tham chiếu là người thân hoặc người hôn phối, tốt nhất nên điền thêm thông tin này)
Tên công ty đang làm việc:
Địa chỉ công ty:
Điện thoại:
Chức vụ:
Bộ phận:
Hình thức liên lạc:
* CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của quý khách ở trên. Sau đó sẽ chuyển thông tin đó qua Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam tại đây họ sẽ thẩm định thông tin mà quý khách đã cung cấp. Để đảm bảo lợi ích cho khách hàng chúng tôi chắc chắn rằng những thông tin mà quý khách cung cấp sẽ không được tiết lộ cho bên nào ngoài Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam. Nhằm thuận tiện cho việc đăng ký quý khách phải đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi là chính xác. Nếu quý khách không muốn nhận thông tin mới từ http://laptoptragop.vn thì có thể gửi đăng ký tới mail dangky@laptoptragop.vn
Tôi đồng ký với chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên

Hotline     0904 332 781
0922 744 999